ЗАЦЬВЯРДЖАЮ

                                                                                        Галоўны рэдактар рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства

                                             «Рэдакцыя газеты

                                                         «Медыцынскі веснік»

                                                                  ________________Т.М.Сівец

                                                                      01.06.2019 г.

ПАЛАЖЭННЕ

аб камісіі па супрацьдзеянні карупцыі

 

1. Сапраўдным становішчам вызначаецца парадак стварэння і дзейнасці ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве "Рэдакцыя газеты "Медыцынскі веснік" (далей – прадпрыемства) камісіі па супрацьдзеянні карупцыі (далей - камісіі).

 

2. Камісія ствараецца загадам галоўнага рэдактара ў колькасці не менш за пяць членаў. Старшынёй камісіі з'яўляецца галоўны рэдактар альбо намеснік галоўнага рэдактара. Сакратар камісіі абіраецца на пасяджэнні камісіі з ліку яе членаў.

          Склад камісіі фарміруецца з ліку работнікаў прадпрыемства, у тым ліку тых, хто курыруе (якія ажыццяўляюць) фінансава-гаспадарчую і вытворчую дзейнасць, бухгалтарскі ўлік, распараджэнне бюджэтнымі грашовымі сродкамі, захаванасць уласнасці і эфектыўнае выкарыстанне маёмасці, кадравую і юрыдычную працу, а па рашэнні галоўнага рэдактара - таксама з ліку грамадзян і прадстаўнікоў юрыдычных асоб.

 

3. Камісія ў сваёй дзейнасці кіруецца Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, Законам Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 г.N 305-З "Аб барацьбе з карупцыяй", іншымі актамі заканадаўства.

 

4. Асноўнымі задачамі камісіі з'яўляюцца:

 

          акумуляванне інфармацыі аб парушэннях заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй, учыненых работнікамі прадпрыемства;

абагульненне і аналіз паступае, у тым ліку з дзяржаўных органаў, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, інфармацыі аб парушэннях          антикоррупционного законодательства работниками предприятия;

своечасовае вызначэнне карупцыйных рызык і прыняцце мер па іх нейтралізацыі;

         распрацоўка і арганізацыя правядзення мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі на прадпрыемстве, аналіз эфектыўнасці мер, якія прымаюцца;

          каардынацыя дзейнасці структурных падраздзяленняў прадпрыемства па рэалізацыі мер па супрацьдзеянні карупцыі;

          узаемадзеянне з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, грамадскімі аб'яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях процідзеяння карупцыі;

          разгляд пытанняў прадухілення і ўрэгулявання канфлікту інтарэсаў;

          разгляд пытанняў выканання правілаў этыкі дзяржаўнага служачага (карпаратыўнай этыкі);

          прыняцце мер па ліквідацыі наступстваў карупцыйных правапарушэнняў, правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і іншых парушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства.

 

5. Камісія ў мэтах вырашэння ўскладзеных на яе задач ажыццяўляе наступныя асноўныя функцыі:

 

          удзельнічае ў межах сваёй кампетэнцыі ў выкананні даручэнняў вышэйстаячых дзяржаўных органаў па прадухіленні правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі і карупцыйных правапарушэнняў;

          вядзе ўлік паступаючай з праваахоўных і кантралюючых органаў, іншых дзяржаўных органаў і арганізацый і якая змяшчаецца ў зваротах грамадзян і юрыдычных асоб інфармацыі аб парушэннях антыкарупцыйнага заканадаўства работнікамі прадпрыемства і аналізуе такую інфармацыю;

          узаемадзейнічае з дзяржаўнымі органамі, якія ажыццяўляюць барацьбу з карупцыяй, грамадскімі аб'яднаннямі і іншымі арганізацыямі па пытаннях супрацьдзеяння карупцыі;

         прымае ў межах сваёй кампетэнцыі рашэння, а таксама ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

          распрацоўвае меры па прадухіленню або ўрэгуляванню сітуацый, у якіх асабістыя інтарэсы работніка прадпрыемства, яго мужа (жонкі), блізкіх сваякоў або сваякоў ўплываюць альбо могуць паўплываць на належнае выкананне гэтым работнікам сваіх службовых (працоўных) абавязкаў;

          распрацоўвае і прымае меры па пытаннях барацьбы з карупцыяй;

         разглядае прапановы членаў камісіі аб удасканаленні метадычнай і арганізацыйнай працы па супрацьдзеянні карупцыі;

          выпрацоўвае прапановы аб мерах рэагавання на інфармацыю, якая змяшчаецца ў зваротах грамадзян і юрыдычных асоб, па пытаннях праяў карупцыі;

          разглядае прапановы членаў камісіі аб заахвочванні работнікаў, якія аказваюць садзейнічанне ў прадухіленні праяў карупцыі і іх выяўленні, выяўленні правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў.

 

6. Дзейнасць камісіі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з планамі працы на каляндарны год, якія зацвярджаюцца на яе пасяджэннях альбо галоўным рэдактарам.

 

          План работы камісіі на каляндарны год з пералікам якія падлягаюць разгляду на пасяджэннях камісіі пытанняў павінен быць размешчаны на афіцыйным сайце прадпрыемства ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт не пазней за 15 дзен з дня яго зацвярджэння.

         Інфармацыя аб даце, часе і месцы правядзення пасяджэнняў камісіі падлягае размяшчэнню на афіцыйным сайце прадпрыемства ў глабальнай кампутарнай сеткі Інтэрнэт не пазней за 5 рабочых дзен да дня правядзення пасяджэння камісіі.

 

7. Не могуць быць адначасова членамі камісіі асобы, якія складаюцца ў шлюбе або якія знаходзяцца ў адносінах блізкага сваяцтва або ўласцівасці.

 

8. Старшыня камісіі:

 

          нясе персанальную адказнасць за дзейнасць камісіі;

          арганізуе працу камісіі;

          вызначае месца і час правядзення пасяджэнняў камісіі;

         сцвярджае парадак дня пасяджэнняў камісіі і парадак разгляду пытанняў на пасяджэннях, пры неабходнасці ўносіць у іх змены;

          дае даручэнні сябрам камісіі па пытаннях яе дзейнасці, ажыццяўляе кантроль за іх выкананнем;

          неадкладна прымае меры па прадухіленні канфлікту інтарэсаў або яго ўрэгуляванні пры атрыманні інфармацыі, названай у абзацы сёмым часткі першай пункта 10 гэтага становішча.

         У выпадку адсутнасці неабходнай колькасці членаў камісіі на яе пасяджэнні старшыня камісіі прызначае дату новага пасяджэння, але не пазней чым праз месяц з дня не адбыўся пасяджэння.

 

9. Член камісіі мае права:

 

          уносіць прапановы па пытаннях, якія ўваходзяць у кампетэнцыю камісіі;

          выступаць на пасяджэннях камісіі і ініцыяваць правядзенне галасавання па ўнесеных прапановах;

         задаваць удзельнікам пасяджэння камісіі пытанні ў адпаведнасці з парадкам дня і атрымліваць на іх адказы па сутнасці;

          знаёміцца з пратаколамі пасяджэнняў камісіі і іншымі матэрыяламі, якія тычацца яе дзейнасці;

          у выпадку нязгоды з рашэннем камісіі выкласці пісьмова асаблівае меркаванне па разглядаемага пытання, якая падлягае абавязковаму далучэнню да пратаколу паседжання камісіі;

          ажыццяўляць іншыя паўнамоцтвы ў мэтах выканання ўскладзеных на камісію задач і функцы.

 

10. Член камісіі абавязаны:

 

          прымаць удзел у падрыхтоўцы пасяджэнняў камісіі, у тым ліку фарміраванні парадку дня пасяджэння камісіі;

          удзельнічаць у пасяджэннях камісіі, а ў выпадку немагчымасці ўдзелу ў іх паведамляць пра гэта старшыні камісіі;

          па рашэнні камісіі (даручэнні яе старшыні) прымаць удзел у праводзяцца мерапрыемствах па выяўленні фактаў здзяйснення правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, а таксама невыканання заканадаўства аб барацьбе з карупцыяй;

          не здзяйсняць дзеянняў, якія дыскрэдытуюць камісію;

          выконваць рашэнні камісіі (даручэння яе старшыні);

          неадкладна ў пісьмовай форме паведаміць старшыні камісіі аб узнікненні канфлікту інтарэсаў або магчымасці яго ўзнікнення ў сувязі з выкананнем абавязкаў сябра камісіі;

         добрасумленна і належным чынам выконваць ускладзеныя на яго абавязкі.

          Член камісіі нясе адказнасць за невыкананне або неналежнае выкананне ўскладзеных на яго абавязкаў.

 

11.Сакратар камісіі:

 

         абагульняе матэрыялы, якія паступілі для разгляду на пасяджэннях камісіі;

          вядзе дакументацыю камісіі;

          паведамляе членаў камісіі і запрошаных асоб аб месцы, часу правядзення і парадку дня пасяджэння камісіі;

          забяспечвае падрыхтоўку пасяджэнняў камісіі;

          забяспечвае азнаямленне членаў камісіі з пратаколамі пасяджэнняў камісій;

          ажыццяўляе ўлік і захоўванне пратаколаў пасяджэнняў камісіі і матэрыялаў да іх.

 

12. Перашкода членам камісіі ў выкананні імі сваіх паўнамоцтваў не дапускаецца і цягне прымяненне мер адказнасці ў адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

 

12-1. Грамадзяне і юрыдычныя асобы маюць права накіраваць на прадпрыемства, у якім створана камісія, прапановы аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі, якія адносяцца да кампетэнцыі камісіі.

 

          Прапановы грамадзян і юрыдычных асоб аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі, якія адносяцца да кампетэнцыі Камісіі, разглядаюцца на пасяджэнні камісіі і далучаюцца да матэрыялаў дадзенага пасяджэння.

         Да прапаноў грамадзян і юрыдычных асоб аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі і парадку іх разгляду прымяняюцца патрабаванні, прадугледжаныя заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб.

          У выпадку нязгоды з вынікамі разгляду прапановы аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі грамадзянін, юрыдычная асоба мае права накіраваць адпаведную прапанову аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі ў вышэйстаячы дзяржаўны орган (арганізацыю) і (або) іншы дзяржаўны орган у адпаведнасці з кампетэнцыяй, усталяванай заканадаўствам аб барацьбе з карупцыяй.

 

13. Пасяджэння камісіі праводзяцца па меры неабходнасцяў і, у тым ліку для разгляду выяўленых камісіяй у ходзе яе дзейнасці канкрэтных парушэнняў антыкарупцыйнага заканадаўства, у тым ліку правапарушэнняў, якія ствараюць умовы для карупцыі, і карупцыйных правапарушэнняў, але не радзей аднаго разу ў паўгоддзе. Рашэнне аб скліканні камісіі прымаецца старшынёй камісіі або па прапанове не менш як адной трэці яе членаў.

 

          У пасяджэнні камісіі ўдзельнічаюць прадстаўнікі юрыдычных асоб і грамадзяне, у дачыненні да якіх старшынёй камісіі прынята рашэнне аб іх запрашэнні на гэтае пасяджэнне.

          Падчас пасяджэння разглядаюцца пытанні, звязаныя:

          з усталяванымі парушэннямі работнікамі прадпрыемства антыкарупцыйнага заканадаўства, ужываннем да іх мер адказнасці, устараненнем парушэнняў, іх наступстваў, а таксама прычын і ўмоў, якія садзейнічалі здзяйснення названых парушэнняў;

          з захаваннем на прадпрыемстве парадку ажыццяўлення закупак тавараў (работ, паслуг);

          са станам дэбіторскай запазычанасці, абгрунтаванасцю расходавання бюджэтных сродкаў на прадпрыемстве;

          з правамернасцю выкарыстання маёмасці, выдзялення работнікам прадпрыемства пазыковых сродкаў;

          з абгрунтаванасцю заключэння дагавораў на ўмовах адтэрміноўкі плацяжу;

          з урэгуляваннем небудзь прадухіленнем канфлікту інтарэсаў.

          Акрамя пытанняў, указаных у частцы трэцяй гэтага пункта, на пасяджэнні разглядаюцца прапановы грамадзян і юрыдычных асоб аб мерах па супрацьдзеянні карупцыі і іншыя пытанні, якія ўваходзяць у кампетэнцыю камісіі.

 

14. Камісія правамоцныя прымаць рашэнні пры ўмове прысутнасці на пасяджэнні больш паловы яе членаў. Рашэнне Камісіі з'яўляецца абавязковым для выканання работнікамі прадпрыемства. Невыкананне (неналежнае выкананне) рашэння камісіі цягне адказнасць у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі.

 

15. Члены камісіі валодаюць роўнымі правамі пры абмеркаванні праектаў рашэнняў. Рашэнні прымаюцца простай большасцю галасоў ад агульнай колькасці членаў камісіі, якія прысутнічаюць на яе пасяджэнні. У выпадку роўнасці галасоў вырашальным з'яўляецца голас старшыні камісіі. Рашэнні камісіі афармляюцца пратаколам.

 

16. У пратаколе ўказваюцца:

 

          месца і час правядзення пасяджэння камісіі;

          найменне і склад камісіі;

          звесткі аб удзельніках пасяджэння камісіі, якія не з'яўляюцца яе членамі;

          парадак дня пасяджэння камісіі, змест разглядаемых пытанняў і матэрыялаў;

          прынятыя камісіяй рашэнні;

          звесткі пра далучэнне да пратакола пасяджэння камісіі матэрыялах.

 

17. Пратакол пасяджэння камісіі рыхтуецца ў 10-дзённы тэрмін з дня яго правядзення, падпісваецца старшынёй і сакратаром камісіі, пасля чаго ў 5-дзённы тэрмін даводзіцца сакратаром камісіі да яе членаў і іншых зацікаўленых асоб.

 

Спампаваць План мерапрыемстваў па супрацьдзеянні карупцыі на 2021 год